Control de calidade

Procedemento de traballo de produción estándar: inspección rigorosa de calidade para o proceso e os produtos acabados